Προϊόντα BIOCANNA

Τα λιπάσματα BIOCANNA είναι 100% βιολογικά και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για καλλιέργεια σε χώμα. Τα προϊόντα που παράγονται με λιπάσματα BIOCANNA μπορούν να χαρακτηριστούν βιολογικά, με την προϋπόθεση ότι θα καλλιεργηθούν βιολογικά σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Τα λιπάσματα BIOCANNA όχι μόνο έχουν πιστοποιητικό OMRI, αλλά παρασκευάζονται με τη σωστή μέθοδο ώστε να αποφεύγεται η περίσσεια θρεπτικών, η οποία δεν βλάπτει μόνο το περιβάλλον αλλά και το φυτό, προκαλώντας προβλήματα στην ανάπτυξη. Μπορεί επίσης το φυτό να μην προσλάβει αρκετά θρεπτικά αν δεν εφαρμοστεί η σωστή μέθοδος προετοιμασίας.