1. Δημιουργήστε το δικό σας πρόγραμμα καλλιέργειας
2. Το μέγεθος της δεξαμενής σας.
3. Τύπος νερού
4. Τύπος προγράμματος
5. Μονάδες απόδοσης