A-Z | A | B | Ε | Ι | Κ | Μ | Ν | Ο | Π | Ρ | Σ | T | Υ | Φ | Χ

A-Z

Επιστροφή στην αρχή

COGr #
Υπόστρωμα φτιαγμένο από κόκκους καρύδας.
DNA #
Ένα οργανικό μεγαλομόριο που βρίσκεται σε κάθε κύτταρο και περιέχει τις πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ζωντανού οργανισμού.
EC #
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (Electrical Conductivity). Η ταχύτητα των ηλεκτρονίων σε ένα υλικό. Χρησιμεύει σαν δείκτης της συγκέντρωσης ιόντων (για παράδειγμα, της συγκέντρωσης αλατιού) σε ένα δείγμα νερού.
mS/cm #
Μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (μιλιζίμενς ανά εκατοστό). Αντιστοιχεί στον ρυθμό ροής των ηλεκτρονίων στο διάλυμα.
NFT #
Καλλιέργεια σε μεμβράνη θρεπτικού διαλύματος (Nutrient Film Technique). Υδροπονική τεχνική όπου όλα τα απαραίτητα θρεπτικά για την ανάπτυξη του φυτού περιέχονται σε ένα πολύ ρηχό υδατικό διάλυμα που ρέει συνεχώς.
pH #
Μέτρο της οξύτητας ή αλκαλικότητας ενός διαλύματος, που εκφράζει τη δραστηριότητα ιόντων υδρογόνου στο διάλυμα. Εκφράζεται σαν δεκαδικός λογάριθμος, όπου η αύξηση κατά μία μονάδα σημαίνει δεκαπλασιασμό ή παραπάνω. Η κλίμακα είναι από το 1 έως το 14. Το 1 είναι όξινο, το 14 είναι αλκαλικό και το 7 είναι ουδέτερο.
R.H.P. #
Richtlijn Hollandse Potgronden. Ολλανδική μάρκα ποιότητας και κέντρο μελέτης της ανάπτυξης σε οργανικά υποστρώματα.
TERRA #
Βλέπε Φυτόχωμα

A

Επιστροφή στην αρχή

Αδρανές μέσο #
Ένα μέσο που δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί θρεπτικά συστατικά από το θρεπτικό διάλυμα.
Ανακυκλούμενο σύστημα #
Σύστημα στο οποίο το νερό επιστρέφει στο ριζικό σύστημα του φυτού μετά την αποστράγγιση.
Ανάπτυξη #
Η περίοδος κατά την οποία το φυτό μεγαλώνει. Λέγεται και βλαστική φάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πριν τη φάση της άνθισης.
Άνθιση ή Ανθοφορία #
Η περίοδος κατά την οποία το φυτό παράγει άνθη. Λέγεται και αναπαραγωγική φάση.
Άνθιση ή Ανθοφορία #
Η περίοδος κατά την οποία το φυτό παράγει άνθη. Λέγεται και αναπαραγωγική φάση.
Ανοιχτό υδροπονικό σύστημα #
Σύστημα όπου το νερό της αποστράγγισης δεν επαναχρησιμοποιείται αλλά απομακρύνεται.
Ανόργανα στοιχεία #
Ομοιογενείς, ανόργανες στερεές ουσίες που απαντώνται στη φύση, με συγκεκριμένη χημική σύσταση και χαρακτηριστική δομή. Στη γεωργία εννοούμε τα ανόργανα στοιχεία όπως το ασβέστιο, τον σίδηρο, το κάλιο, το νάτριο και τον ψευδάργυρο, που είναι απαραίτητα για τη θρέψη ανθρώπων, ζώων ή φυτών.
Αντισηπτικά #
Ουσίες που αναστέλλουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και εφαρμόζονται σε ζωντανούς ιστούς για μείωση του ενδεχομένου προσβολής από ασθένειες.
Αντίστροφη ώσμωση #
Διαδικασία όπου ένα πολύ λεπτό φίλτρο συγκρατεί ανόργανα άλατα συγκεκριμένου μεγέθους. Έτσι απομακρύνονται τα άλατα από το νερό.
Απορρόφηση #
Η πρόσληψη μιας ουσίας από μια άλλη ουσία, που ενσωματώνει την πρώτη, όπως συμβαίνει με ένα σφουγγάρι (για παράδειγμα ένα φυτό απορροφά αέρια, υγρά ή ιόντα).
Αποστράγγιση #
Η απομάκρυνση ενός υγρού (π.χ. νερού) από μια στερεή ουσία είτε με φυσικά μέσα (όπως η βαρύτητα) είτε με άλλα μέσα.
Αραίωση #
Η διαδικασία με την οποία ένα διάλυμα γίνεται λιγότερο πυκνό στη διαλυμένη ουσία που περιέχει (π.χ. θρεπτικά συστατικά), με προσθήκη επιπλέον ποσότητας διαλύτη (π.χ. νερού).

B

Επιστροφή στην αρχή

Βαθμονόμηση pH #
Η ελαχιστοποίηση της διακύμανσης του pH σε ένα διάλυμα.

E

Επιστροφή στην αρχή

Ενζυμικό σύστημα #
Όλες οι χημικές αντιδράσεις που καταλύονται από ένζυμα μέσα σε ένα φυτό. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε μια ομάδα ενζύμων που δρουν διαδοχικά, είτε ανάγοντας ένα πολύπλοκο μόριο (όπως την κυτταρίνη) προς απλά συστατικά (όπως γλυκόζη), είτε δομώντας νέα μόρια, είτε προετοιμάζοντας το DNA για αντιγραφή είτε πραγματοποιώντας κάποιες άλλες από τις επαναλαμβανόμενες μεταβολές που συμβαίνουν μέσα στα κύτταρα.
Ένζυμο #
Πρωτεϊνικά μόρια με πολύ εξειδικευμένη λειτουργία που παράγονται από ζωντανά κύτταρα και συνήθως βρίσκονται μέσα σε αυτά. Δρουν σε συγκεκριμένα υποστρώματα (μόρια που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ένζυμο) τροποποιώντας ή παράγοντας συγκεκριμένα προϊόντα (ανάλογα με το σημείο όπου κόβουν το μόριο ή του προσθέτουν νέα μόρια ή άτομα). Είναι καταλύτες βιοχημικών αντιδράσεων.
Ενήλικο #
Το φυτό που μπορεί να σχηματίσει ανθοφόρους ιστούς, καθώς και το αντίστοιχο στάδιο ζωής.

Ι

Επιστροφή στην αρχή

Ίνες κοκοφοίνικα #
ΟΟι φυσικές ίνες από το περίβλημα της καρύδας.
Ιόντα #
Στοιχεία ηλεκτρικά φορτισμένα μέσα σε διάλυμα (νερό). Συνήθως προέρχονται από θρεπτικά άλατα.
Ιχνοστοιχείο #
Θρεπτικό στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός οργανισμού, αλλά σε ελάχιστη ποσότητα που συνήθως εκφράζεται σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm).

Κ

Επιστροφή στην αρχή

Καρποφορία #
Ο σχηματισμός καρπών.
Κλώνος #
Πολλαπλασιαστική μονάδα (δηλαδή νέο φυτό) που προκύπτει από αγενή πολλαπλασιασμό κυττάρων τα οποία δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε συγκεκριμένο τύπο ιστού (αδιαφοροποίητος κάλος) και προέρχονται συνήθως από ένα μόνο κύτταρο. (Διαφέρει από τον μικροπολλαπλασιασμό).
Κόκκοι #
Μέγεθος υλικού λίγο μεγαλύτερο από τη σκόνη. Λόγου χάρη, στη ζάχαρη έχουμε την άχνη, που είναι σε μορφή σκόνης, και την κρυσταλλική ζάχαρη, που είναι σε μορφή κόκκων.
Κόκκοι διογκομένης αργίλου #
Αδρανές υπόστρωμα ανάπτυξης από χονδρούς, ψημένους κόκκους αργίλου.
Κύτταρο #
Το μικρότερο τμήμα ενός ζωντανού οργανισμού που μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα.

Μ

Επιστροφή στην αρχή

Μακροστοιχεία #
Θρεπτικά στοιχεία τα οποία οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται σε μεγάλες ποσότητες. Τέτοια είναι το άζωτο, ο φωσφόρος, το κάλιο, το ασβέστιο και το μαγνήσιο, καθώς και μη μεταλλικά στοιχεία όπως ο άνθρακας, το οξυγόνο και το υδρογόνο. Μετριούνται ως ποσοστό του συνολικού βάρους.
Μεταβολισμός #
Το σύνολο των βιοχημικών διεργασιών που συμβαίνουν στα κύτταρα των ζωντανών οργανισμών για τη διατήρηση της ζωής.
Μεταβολίτες #
Προϊόντα του κυτταρικού μεταβολισμού, δηλαδή των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα μέσα στα κύτταρα. Διακρίνονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς μεταβολίτες. Οι δευτερογενείς μεταβολίτες σχηματίζονται είτε με την αποικοδόμηση και αξιοποίηση των πρωτογενών μεταβολιτών είτε από τα κατάλοιπα του σχηματισμού των πρωτογενών μεταβολιτών σε ορισμένα συστήματα.
Μη εδαφικό οργανικό υπόστρωμα #
Μέσο που δεν περιέχει χώμα αλλά έχει ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες του χώματος, καθώς έχει οργανική σύνθεση και ευνοεί την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών.
Μικροοργανισμοί #
Οργανισμοί που δεν ανήκουν ούτε στα ζώα ούτε στα φυτά, όπως οι μύκητες και τα βακτήρια.
Μικροστοιχεία #
Θρεπτικά στοιχεία τα οποία οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται σε πολύ μικρές ποσότητες. Τέτοια είναι ο σίδηρος, το χλώριο και το μολυβδαίνιο. Μετριούνται σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm).
Μόσχευμα #
Αγενής πολλαπλασιασμός των φυτών με τμήμα του φυτού που περιέχει μερίστωμα (κύτταρα ικανά για διαίρεση και αύξηση), λόγου χάρη τον ακραίο ή τον μασχαλιαίο οφθαλμό.
Μυκόρριζα #
Μόρφωμα που σχηματίζεται στις ρίζες των φυτών από μια ομάδα συμβιωτικών μυκήτων. Οι μύκητες αναπτύσσουν ειδικές σχέσεις με τα κύτταρα της ρίζας ενός φυτού, διευκολύνοντας την πρόσληψη νερού και θρεπτικών.

Ν

Επιστροφή στην αρχή

Νεαρό #
Το φυτό που δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα δημιουργίας ανθοφόρου ιστού, καθώς και το αντίστοιχο στάδιο ζωής.

Ο

Επιστροφή στην αρχή

Οικολογικά θρεπτικά #
Θρεπτικά με μορφή οργανικών ενώσεων, που προέρχονται άμεσα από ζωντανούς οργανισμούς.
Ολιγοσακχαρίτης #
Πολυμερές που σχηματίζεται από σχετικά μικρό αριθμό (2-10) μονοσακχαριτών, δηλαδή απλών σακχάρων.
Οργανικά θρεπτικά #
Θρεπτικά με μορφή οργανικών ουσιών, που αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο.
Ορμόνη #
Μια ουσία που επιδρά σε συγκεκριμένα συστήματα, όργανα ή κύτταρα και επηρεάζει την αύξηση ή προκαλεί μεταβολές, όπως η αυξίνη που κάνει τα κύτταρα να επιμηκύνονται ή να αλλάζουν σχήμα.

Π

Επιστροφή στην αρχή

Περλίτης #
Αδρανές υπόστρωμα από ηφαιστειακό πέτρωμα, που διαμορφώνεται με θέρμανση σε μορφή κόκκων.
Πετροβάμβακας #
Αδρανές υπόστρωμα από βασαλτικό πέτρωμα σε μορφή ινών που παράγονται με διαδικασία τήξης.
Πλήρωση και αποστράγγιση (ebb and flow) #
Σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας όπου το υδροπονικό διάλυμα κατακλύζει το σύστημα και μετά αφήνεται να στραγγίσει (τα συστήματα αυτά λέγονται και «κατάκλυσης και αποστράγγισης»).
Προσρόφηση #
Διαδικασία κατά την οποία μόρια αερίων ή υγρών προσκολλώνται σε μια επιφάνεια.

Ρ

Επιστροφή στην αρχή

Ρυθμιστικός παράγοντας ή διάλυμα #
Διάλυμα, συνήθως υδατικό, που περιέχει ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή βάση του ή μια ασθενή βάση και το συζυγές οξύ της. Μειώνει την επίδραση των οξέων και των βάσεων που προστίθενται στο διάλυμα διατηρώντας το pH σχετικά σταθερό.

Σ

Επιστροφή στην αρχή

Στάγδην άρδευση / θρέψη #
Η παροχή νερού ή υγρού λιπάσματος με πολύ αργούς ρυθμούς, που επιτρέπουν την πλήρη απορρόφηση του διαλύματος στο υπόστρωμα της ρίζας των φυτών. Συνήθως γίνεται με σωλήνες που διακλαδώνονται από μεγαλύτερους σε μικρότερους.
Σύνθεση υδατανθράκων #
Η διαδικασία με την οποία μόρια άνθρακα από το διοξείδιο του άνθρακα που βρίσκεται στον αέρα δεσμεύονται και μετατρέπονται σε υδατάνθρακες διαφόρων μορφών, ανάλογα με τον αριθμό ατόμων άνθρακα που περιέχει καθένας.

T

Επιστροφή στην αρχή

Τριχόδερμα (Trichoderma) #
Ομάδα (γένος) μυκήτων. Τα περισσότερα τριχοδέρματα προστατεύουν το φυτό από βλαβερούς μύκητες, επειδή τους ανταγωνίζονται ή παρασιτούν πάνω τους. Υπάρχουν και βλαβερά τριχοδέρματα που καταστρέφουν τους ωφέλιμους μύκητες.
Τριχοειδές φαινόμενο #
Το φαινόμενο κατά το οποίο οι φυτικές ίνες έλκουν το νερό προς τα πάνω. Ένα είδος αναρρόφησης.

Υ

Επιστροφή στην αρχή

Υδροπονία #
Η επιστήμη της καλλιέργειας φυτών σε θρεπτικά διαλύματα ή σε αδρανή μέσα εμπλουτισμένα με θρεπτικά, αντί για καλλιέργεια σε έδαφος.
Υδροπονικό σύστημα κλειστού κύκλου #
Υδροπονικό σύστημα όπου το νερό που αποστραγγίζεται δεν πετιέται αλλά επαναχρησιμοποιείται.
Υπόστρωμα #
Μέσο στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι ρίζες και να σταθεί το φυτό.

Φ

Επιστροφή στην αρχή

Φυτά μεγάλης φωτοπεριόδου #
Φυτά τα οποία, προκειμένου να σχηματιστούν άνθη, απαιτούν έκθεση σε περίοδο φωτός μεγαλύτερη από την περίοδο σκιάς.
Φυτά μικρής ημέρας #
Φυτά τα οποία, προκειμένου να σχηματιστούν άνθη, απαιτούν έκθεση σε περίοδο σκότους μεγαλύτερη από την περίοδο φωτός.
Φυτά ουδέτερης φωτοπεριόδου #
Φυτά που δεν έχουν συγκεκριμένες ανάγκες για διαφορετική έκθεση στο ηλιακό φως. Ο σχηματισμός ανθέων εξαρτάται μόνο από την ανάπτυξη ιστού.
Φυτά συνδυασμένης φωτοπεριόδου #
Φυτά που χρειάζονται έκθεση τόσο σε συνθήκες μεγάλης όσο και σε συνθήκες μικρής ημέρας, με συγκεκριμένη διαδοχή, ώστε να παράγουν άνθη. Τέτοια φυτά είναι το μαρούλι, το σινάπι και άλλα.
Φυτόχωμα #
Το μέσο όπου προσφύονται οι ρίζες των φυτών. Αποτελείται από μείγμα οργανικών και ανόργανων υλικών. Κυριολεκτικά είναι το χώμα που περιέχει υλικό από τεμαχισμένα φυτά, συνήθως όμως περιλαμβάνει και άλλα συστατικά.
Φυτόχωμα #
Το μέσο όπου εισχωρούν οι ρίζες των φυτών. Αποτελείται από μείγμα οργανικών και ανόργανων υλικών. Κυριολεκτικά είναι το χώμα που περιέχει υλικό από τεμαχισμένα φυτά, συνήθως όμως περιλαμβάνει και άλλα συστατικά.
Φυτόχωμα για σπορεία #
Ειδικό φυτόχωμα για μικρά φυτάρια ή μοσχεύματα.
Φωτοπερίοδος #
Το χρονικό διάστημα που ένα φυτό εκτίθεται στο φως ή στο σκοτάδι. Ρυθμίζει τις λειτουργίες και τη μορφή των ζωντανών ιστών του.
Φωτοσύνθεση #
Χημική διαδικασία που χρησιμοποιεί το φως για να μετατρέψει διοξείδιο του άνθρακα και νερό σε απλές οργανικές ενώσεις και μόρια που αποθηκεύουν ενέργεια σε φυτά και βακτήρια. Οι ενώσεις αυτές στη συνέχεια σχηματίζουν υδατάνθρακες και παρέχουν ενέργεια στις δραστηριότητες των κυττάρων.

Χ

Επιστροφή στην αρχή

Χηλική ένωση #
Οργανική δομή που δεσμεύει χαλαρά ένα μεταλλικό στοιχείο και το εμποδίζει να οξειδωθεί. Έτσι διευκολύνει την πρόσληψη των μεταλλικών στοιχείων από τα φυτά.
Χηλικοί παράγοντες #
Εξειδικευμένα μόρια που δεσμεύουν μέταλλα με χαλαρούς δεσμούς σχηματίζοντας ενώσεις οι οποίες ουσιαστικά προστατεύουν το μέταλλο από εξωτερικές επιρροές. Συνήθως είναι οργανικά μόρια.
Χλωροφύλλη #
Η πράσινη χρωστική που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα φυτά. Πραγματοποιεί τη φωτοσύνθεση, δεσμεύοντας την ενέργεια του ηλιακού φωτός και χρησιμοποιώντας την σε μια χημική αντίδραση.
Χουμικά και φουλβικά οξέα #
Εξειδικευμένα οργανικά οξέα του εδάφους.