• Το CANNA Hydro Vega ευνοεί την υγιή και ζωηρή ανάπτυξη, απαραίτητη για τους πλευρικούς βλαστούς και για πλούσιο ριζικό σύστημα.
  • Το Hydro Vega μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους αδρανών υποστρωμάτων.
  • Η πλήρης απορρόφηση των θρεπτικών και του νερού είναι εγγυημένη από την αρχή της καλλιέργειας, διότι το Hydro Vega είναι πλούσιο σε αζωτούχες ενώσεις που απορροφούνται άμεσα, σε υψηλής ποιότητας χηλικούς παράγοντες σιδήρου (EDDHA) και σε ιχνοστοιχεία.

  Προϊόντα CANNA HYDRO

  Additional info

  Πρόσθετες πληροφορίες

  Image
  CANNA Hydro Vega
  Διαθέσιμη σε
  1L
  5L
  10L
  Image
  Product info