Τα λιπάσματα της σειράς CANNA HYDRO διατίθενται σε δύο τύπους, για σκληρό και για μαλακό νερό. Αν η σκληρότητα του νερού σας είναι 6 dH ή περισσότερο, επιλέξτε τον τύπο για σκληρό νερό. Αν η σκληρότητα του νερού σας είναι λιγότερο από 6 dH, συνιστάται ο τύπος για μαλακό νερό.

Σκληρό ή μαλακό νερό;

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Η τοπική εταιρεία υδάτων θα μπορεί να σας πει ακριβώς τη σκληρότητα του νερού του δικτύου. Σε ορισμένες περιοχές η ποιότητα του νερού αλλάζει τακτικά. Αν μένετε σε τέτοια περιοχή, καλό θα ήταν να προμηθευτείτε δικό σας σετ ελέγχου νερού. Έτσι θα είστε πάντα βέβαιοι ότι ξεκινάτε με τα καλύτερα δυνατά υλικά, ώστε να έχετε ακόμη μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχετε κορυφαία αποτελέσματα με ελάχιστα κατάλοιπα! Η ακρίβεια στην ισορροπία των θρεπτικών εξασφαλίζει επίσης την ελαχιστοποίηση της σπατάλης θρεπτικών. Όπως βλέπετε, υπάρχουν πλεονεκτήματα για όλους: υγιές προϊόν για τον καλλιεργητή και τον καταναλωτή, μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Διαβροχή του πετροβάμβακα πριν τη χρήση

Πριν τοποθετήσετε φυτά στις καινούριες πλάκες πετροβάμβακα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν μουσκέψει καλά. Η διαδικασία αυτή λέγεται προκαταρκτική διαβροχή. Πρέπει να μουσκέψετε τον πετροβάμβακα για δύο λόγους: πρώτον, για να βελτιστοποιήσετε την υδροχωρητικότητά του. Αν υπάρχουν στεγνά σημεία στην πλάκα, θα παραμείνουν στεγνά κατά την καλλιέργεια και η πλάκα δεν θα φτάσει ποτέ τη θεωρητική μέγιστη ικανότητα συγκράτησης νερού. Κατά συνέπεια, τα φυτά θα απορροφούν λιγότερο νερό και θρεπτικά. Το σαμουά συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο: όταν είναι στεγνό, δύσκολα μπορούμε να το μουσκέψουμε. Μόλις όμως βραχεί λίγο, μπορεί να απορροφήσει πολύ περισσότερο νερό. Αν η διαβροχή δεν γίνει σωστά ή, ακόμη χειρότερα, δεν γίνει καθόλου, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά. Μπορεί ακόμη και να πεθάνουν πολλά μοσχεύματα τις πρώτες λίγες μέρες.

Δεύτερον, ο πετροβάμβακας παραμένει αδρανές μέσο ανάπτυξης, δεν περιέχει τίποτε για να καλωσορίσει τα πολύτιμα φυτά σας. Σωστό καλωσόρισμα είναι ένα περιβάλλον ριζών με EC γύρω στο 1,3 και pH 5,6. Αν ο πετροβάμβακας μουσκέψει με κοινό νερό του δικτύου, ανάλογα με την παροχή σας, η EC και το pH θα είναι γύρω στο 0,5 και 7,5 αντίστοιχα. Καθόλου καλή αρχή για νεαρά φυτά!

Συνιστούμε να μουσκέψετε τους κύβους λίγες μέρες πριν μουσκέψετε τις πλάκες. Οι ρίζες των φυτών πρέπει να έχουν βγει από τους κύβους πριν περάσετε στις πλάκες. Οι πλάκες θα χρησιμοποιηθούν μόνον όταν έχουν αναπτυχθεί καλά οι ρίζες όλων των φυτών στους κύβους ώστε να εξασφαλιστεί πετυχημένη μεταφύτευση.

Οι αρχικές τιμές είναι ίδιες για τις πλάκες όπως και για τους κύβους: EC γύρω στο 1,3 και pH γύρω στο 5,6. Στο παράδειγμα αυτό ξεκινάμε με νερό του δικτύου που έχει EC περίπου 0,5 και pH περίπου 7,3. Αυτές οι τιμές μπορούν να προσδιοριστούν με μετρητές pH και EC, απαραίτητα εργαλεία των καλλιεργητών που χρησιμοποιούν πετροβάμβακα. Για την προκαταρκτική διαβροχή θα πρέπει να φτιάξετε ένα διάλυμα νερού με EC 1,3 και με χαμηλό pH. Ρυθμίστε το pH του διαλύματος διαβροχής στο 5,1.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο μία φορά θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τόσο δραστικά το pH!

Ύστερα ανοίξτε μια τρύπα στο πλαστικό κάλυμμα της πλάκας πετροβάμβακα, ίσα ίσα για να περάσει το λάστιχο ποτίσματος. Συνδέστε το λάστιχο ποτίσματος με μια υποβρύχια αντλία και γεμίστε τις πλάκες πετροβάμβακα με τουλάχιστον 10 λίτρα διαλύματος. Αφήστε το διάλυμα να μείνει στην πλάκα τουλάχιστον 12 ώρες, κατά προτίμηση 24-48 ώρες.

Η EC είναι σταθερή, αλλά εξαιτίας της επίδρασης του νερού στον πετροβάμβακα, η τιμή του pH αρχικά θα πέσει στο 6,2 και θα σταθεροποιηθεί γύρω στο 5,8. Ο πετροβάμβακας έχει διαρκή ενεργό επιρροή στην τιμή του pH, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να το ελέγχετε τακτικά. Αφού μουσκέψει η πλάκα έως 48 ώρες, ανοίξτε μια εγκοπή στο πλαστικό κάλυμμα ώστε να στραγγίσει η περίσσεια νερού. Ανοίξτε εγκοπές στο κάτω μέρος της πλάκας και στο χαμηλότερο σημείο του δοχείου καλλιέργειας.

Το pH της πλάκας μεταβάλλεται διαρκώς

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Πριν ετοιμάσετε το μείγμα για τη δεξαμενή θρεπτικών, πάντα να ελέγχετε την EC και το pH στις πλάκες. Μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα αφαιρώντας λίγο θρεπτικό διάλυμα από την πλάκα με δοσομετρική σύριγγα. Το pH της πλάκας θα μεταβάλλεται διαρκώς, γι' αυτό πρέπει να το ελέγχετε τακτικά και να παίρνετε μέτρα διόρθωσης όποτε χρειάζεται. Συνιστούμε να διατηρείτε το pH στη δεξαμενή θρεπτικών μεταξύ 5,2 και 6,2.

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Μόλις ετοιμαστεί σωστά το θρεπτικό διάλυμα της δεξαμενής, μπορείτε να το διοχετεύσετε στα φυτά σας. Ποτίστε καλά την πλάκα έτσι ώστε να στραγγίσει το 20% από το κάτω μέρος, από τις εγκοπές που κάνατε νωρίτερα.Ελέγχετε τακτικά ότι στραγγίζει αρκετό νερό από το δοχείο. Αν όχι, αυξήστε την ποσότητα νερού που χορηγείτε.

Τι θρεπτικό μείγμα χρειάζεται σε αυτό το στάδιο; Για την αρχική φάση, όσο τα μικρά φυτά είναι ακόμη στους κύβους, η CANNA δημιούργησε το CANNA Start για χρήση σε συνδυασμό με το CANNA RHIZOTONIC. Είναι η ιδανική βάση για να κάνουν καλό ξεκίνημα οι σπόροι και τα μοσχεύματα.

Μόλις τα φυτά τοποθετηθούν στην πλάκα ή σε άλλο μέσο ανάπτυξης, συνιστούμε τα θρεπτικά Vega που αντιστοιχούν στη δική σας μέθοδο καλλιέργειας, στην περίπτωση αυτή το CANNA Hydro Vega.

Πότισμα και θρέψη φυτών: συστήματα υδρολίπανσης

Τα συστήματα υδρολίπανσης ποτίζουν το φυτό με νερό που περιέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Η υδρολίπανση είναι πότισμα και θρέψη ταυτόχρονα. Τα συστήματα άρδευσης δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχουν αναφορές σε αρχαία χειρόγραφα. Όμως η πρακτική της προσθήκης ανόργανων αλάτων στο νερό για λίπασμα είναι μόλις διακοσίων ετών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι υδρολίπανσης. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος για τις πλάκες πετροβάμβακα είναι το ανοιχτό υδροπονικό σύστημα με στάγδην άρδευση και θρέψη.

Στάγδην υδρολίπανση

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Μερικές φορές ένα φυτό φαίνεται σε χειρότερη κατάσταση από τα άλλα. Πολλές μπορεί να είναι οι αιτίες, συχνά όμως το πρόβλημα είναι ότι ένας σταλάκτης απελευθερώνει πολύ διαφορετική ποσότητα θρεπτικού διαλύματος από τους άλλους.

Το αποτέλεσμα είναι το φυτό να παίρνει πολύ λίγο ή πάρα πολύ νερό, με την αντίστοιχη διαφορά και στα θρεπτικά. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τους σταλάκτες για αποφράξεις και να τους επιθεωρείτε προσεκτικά κάθε φορά που ξεκινάτε νέα καλλιέργεια.

Ένας καλός τρόπος είναι να βάζετε κάθε σταλάκτη στο στόμιο ενός άδειου μπουκαλιού και να ανοίγετε το σύστημα. Μετά από λίγο, ελέγξτε αν όλα τα μπουκάλια έχουν περίπου την ίδια ποσότητα νερού. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να καθαρίζετε τους σταλάκτες μετά από κάθε καλλιεργητικό κύκλο. Πώς πρέπει να καθαρίζετε τους σταλάκτες; Εξαρτάται από το υλικό τους. Μια απλή μέθοδος είναι να προσθέσετε περίπου 250 ml CANNA pH- Grow σε 10 λίτρα νερού και να ξεπλύνετε τους σταλάκτες με αυτό το διάλυμα.

Οι εναποθέσεις αλάτων στους σταλάκτες κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας μπορούν να αποφευχθούν προσθέτοντας CANNA D-block στο νερό θρέψης. Είναι επίσης σημαντικό να προλάβετε την ανάπτυξη φυκών στη δεξαμενή θρεπτικών. Τα φύκη επίσης φράσσουν τους σταλάκτες. Μπορείτε να εμποδίσετε την ανάπτυξη φυκών απομονώνοντας τη δεξαμενή από το φως με ένα καπάκι.

Οι σταλάκτες τύπου μικροσωλήνα είναι οι λιγότερο ακριβείς απ' όλους. Τα φυτά σπάνια λαμβάνουν την ίδια ποσότητα νερού. Μια θαυμάσια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να χρησιμοποιείτε σταλάκτες που απελευθερώνουν νερό μόνο σε ορισμένη πίεση, όπως είναι οι αυτορυθμιζόμενοι σταλάκτες αντιστράγγιση. Στα συστήματα αυτού του τύπου, όλοι οι σταλάκτες αρχίζουν να ποτίζουν ταυτόχρονα και όλα τα φυτά λαμβάνουν την ίδια ποσότητα νερού. Ένα άλλο πλεονέκτημα των αυτοριθμιζόμενων σταλακτών είναι ότι το σύστημα δεν χρειάζεται να είναι κυκλικό, μπορεί να είναι και γραμμικό. Οι σταλάκτες αυτοί είναι οι πιο σύγχρονοι που υπάρχουν.

Εκτός από τους σταλάκτες τύπου μικροσωλήνα και τους αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, υπάρχουν και οι σταλάκτες με λαβύρινθο. Η ακρίβεια στην ποσότητα νερού που απελευθερώνουν οι σταλάκτες με λαβύρινθο είναι κάπου μεταξύ εκείνης των σταλακτών τύπου μικροσωλήνα και των αυτορυθμιζόμενων σταλακτών. Όπως και οι αυτορυθμιζόμενοι σταλάκτες, έτσι και οι σταλάκτες με λαβύρινθο είναι λιγότεροι επιρρεπείς σε εμφράξεις συγκριτικά με τους σταλάκτες τύπου μικροσωλήνα.

Ανάμειξη θρεπτικών Hydro

Η μισή δουλειά είναι η προετοιμασία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα κοντά σας όλα όσα θα χρειαστείτε πριν αρχίσετε να ετοιμάζετε το θρεπτικό μείγμα της δεξαμενής. Ελέγξτε αν έχετε τα σωστά λιπάσματα, Vega ή Flores, Σκληρό ή Μαλακό, τύπο Α ή τύπο Β.

  1. Γεμίστε μια καθαρή δεξαμενή θρεπτικών με νερό βρύσης, κατά προτίμηση σε θερμοκρασία 20-22°C. Μπορείτε να το πετύχετε προσθέτοντας ζεστό νερό ή τοποθετώντας στη δεξαμενή ένα θερμαντικό σώμα, για παράδειγμα ενυδρείου.
  2. Κατόπιν, ανάλογα με την EC του νερού, προσθέστε θρεπτικό διάλυμα CANNA Hydro A στο νερό και ανακατέψτε καλά το τελικό διάλυμα.
  3. Τώρα μετρήστε την ίδια ποσότητα θρεπτικού διαλύματος CANNA Hydro B, προσθέστε και ανακατέψτε ξανά.
    1. Με έναν μετρητή EC ελέγξτε αν το διάλυμα έχει αρκετά θρεπτικά άλατα. Αν η EC είναι πολύ χαμηλή, προσθέστε θρεπτικά. Αν η EC είναι πολύ υψηλή, προσθέστε νερό. Να είστε προσεκτικοί και ακριβείς.
    2. Την πρώτη φορά που θα το κάνετε σημειώστε τις ποσότητες που διαλύσατε στο νερό, ίση ποσότητα Α και Β. Έτσι θα ξέρετε από πού να ξεκινήσετε την επόμενη φορά!
  4. Ύστερα ελέγξτε το pH με έναν μετρητή του pH. Η τιμή του πρέπει να είναι μεταξύ 5,5 και 5,8. Αν χρειάζεται, μπορείτε να αυξήσετε το pH με CANNA pH+ ή CANNA pH+ Pro ή να το μειώσετε με CANNA pH-Grow ή CANNA pH- Bloom. Αυτά τα συμπληρώματα είναι πολύ πυκνά, γι’ αυτό προσπαθήστε να πετύχετε το pH με την πρώτη. Η ρύθμιση του pH προς τα πάνω ή προς τα κάτω πολλές φορές βλάπτει την ποιότητα του νερού θρέψης!

  5. Τέλος, συνιστούμε να αφήσετε το θρεπτικό διάλυμα να μείνει αρκετές ώρες στη δεξαμενή πριν το τροφοδοτήσετε στα φυτά. Έτσι δίνετε χρόνο σε όλα τα συστατικά να διαλυθούν ομοιόμορφα και να σταθεροποιηθούν.

Καθώς το φυτό μεγαλώνει, μπορεί να απορροφήσει περισσότερα θρεπτικά και να αναπτυχθεί ακόμη πιο γρήγορα. Καλό είναι λοιπόν να αυξήσετε την ποσότητα θρεπτικών στο νερό όσο το φυτό μεγαλώνει. Ο οδηγός καλλιέργειας παρακάτω σάς δείχνει πόσο μπορείτε να χορηγήσετε σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. Να θυμάστε ότι είναι απλώς γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Καθώς αποκτάτε εμπειρία στην καλλιέργεια, μπορείτε να αρχίσετε να πειραματίζεστε για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση.

Ετικέτες :