CANNA Hydro Flores

Το CANNA Hydro Flores είναι πλήρες θρεπτικό διάλυμα για τη φάση ανθοφορίας των φυτών. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για καλλιέργεια σε αδρανή υποστρώματα-ανοιχτά συστήματα.

Πλεονεκτήματα του CANNA Hydro Flores

  • Το Hydro Flores είναι άμεσα διαθέσιμο στο φυτό και περιέχει σωστή αναλογία θρεπτικών ουσιών, πράγμα απαραίτητο κατά τη φάση ανθοφορίας.
  • Στο Hydro Flores λάβαμε υπόψη μας ότι στην ανθοφορία χρειάζεται λιγότερο άζωτο, λόγου χάρη, ενώ οι ανάγκες για κάλιο και φωσφόρο είναι αυξημένες.
  • Επιπλέον, η μοναδική σύσταση του Hydro Flores είναι πλούσια σε χηλικά ιχνοστοιχεία σε μορφή που απορροφώνται άμεσα. Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή άνθιση.
CANNA Hydro Flores