Το άζωτο είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία που έχουν ανάγκη τα φυτά. Αποτελεί μέρος των πρωτεϊνών, της χλωροφύλλης, των βιταμινών, των ορμονών και του DNA. Είναι συνθετικό των ενζύμων και συνεπώς εμπλέκεται σε όλες τις ενζυμικές αντιδράσεις και παίζει ενεργό ρόλο στον μεταβολισμό του φυτού. Τα φυτά απορροφούν το άζωτο κυρίως σε μορφή νιτρικών ή αμμωνιακών αλάτων. Μπορεί επίσης να απορροφηθεί μέσω μικρών οργανικών μορίων.

Είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ νιτρικών και αμμωνιακών αλάτων στο θρεπτικό μέσο. Διαφορετικά, το pH της ριζόσφαιρας (του άμεσου περιβάλλοντος των ριζών) θα είναι υπερβολικά υψηλό ή χαμηλό. Τα φυτά που έχουν ως κύρια πηγή αζώτου τα νιτρικά άλατα έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε οργανικά οξέα. Αυτό επηρεάζει τη γεύση και τον χρόνο ζωής των προϊόντων της συγκομιδής, μεταξύ άλλων. Τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αμμωνιακά μέσα στο φυτό από τα ένζυμα νιτρική και νιτρώδης ρεδουκτάση.

Στη συνέχεια, τα αμμωνιακά άλατα ενσωματώνονται σε οργανικά μόρια. Το άζωτο έχει θετική επίδραση στην αύξηση του φυτού. Το φυτό έχει μεγαλύτερα φύλλα και περισσότερα κλαδιά, ενώ η βλαστική περίοδος παρατείνεται.

Λίγα λόγια για το άζωτο

Τι είναι και σε τι χρειάζεται
Το άζωτο είναι συστατικό των ενζύμων και συνεπώς εμπλέκεται σε όλες τις ενζυμικές αντιδράσεις και παίζει ενεργό ρόλο στον μεταβολισμό του φυτού.
Τι βλέπετε
Ιώδεις βλαστούς.
Χλώρωση φύλλων.
Απόπτωση φύλλων
Τι μπορείτε να κάνετε
Αυξήστε την EC του θρεπτικού μείγματος ή προσθέστε επιπλέον άζωτο.
Image
Nitrogen deficiency guide

Συμπτώματα τροφοπενίας

Οι βλαστοί γίνονται ιώδεις και τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά πέφτουν.

Εξέλιξη τροφοπενίας

 • Ακολουθούν σύντομα τα μεγαλύτερα φύλλα στο μεσαίο και στο πάνω μέρος του φυτού.
 • Το φυτό είναι πιο ανοιχτόχρωμο.
 • Τα μεγάλα φύλλα στο κάτω μέρος του φυτού γίνονται ανοιχτοπράσινα. Οι μίσχοι των μικρότερων φύλλων επίσης γίνονται ιώδεις. Εμφανίζονται στον βλαστό χαρακτηριστικές ιώδεις ραβδώσεις.
 • Τα φύλλα στο κάτω μέρος του φυτού γίνονται πιο κίτρινα και στη συνέχεια λευκά. Τελικά τα φύλλα μαραίνονται και πέφτουν.
 • Η αύξηση περιορίζεται αισθητά και τα φυτά είναι κοντύτερα, με λεπτότερους βλαστούς, μειωμένο σχηματισμό φύλλων και μικρότερα φύλλα.
 • Το μεσαίο και το πάνω μέρος του φυτού κιτρινίζουν περισσότερο και ύστερα γίνονται λευκά.
 • Τα φύλλα στους οφθαλμούς παραμένουν πράσινα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι τόσο πράσινα όσο με κανονικά επίπεδα αζώτου.
 • Ξεκινά βεβιασμένη ανθοφορία και υπάρχει σημαντική απώλεια φύλλων. Μειώνεται σημαντικά η απόδοση.
Image
Nitrogen deficiency guide

Αιτίες τροφοπενίας

Η έλλειψη μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλη θρέψη ή από ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων στο θρεπτικό μέσο. Τα υποστρώματα που περιέχουν άφθονα φρέσκα οργανικά υλικά μπορεί να προκαλέσουν έλλειψη αζώτου, επειδή οι μικροοργανισμοί δεσμεύουν το άζωτο. Μεγάλη ποσότητα αζώτου μπορεί να είναι δεσμευμένη, ιδίως τις πρώτες εβδομάδες. Αργότερα απελευθερώνεται, αλλά εν γένει είναι πολύ αργά.

Λύσεις για την τροφοπενία

 • Αυξήστε την EC του θρεπτικού μέσου και ξεπλύνετε καλά το υπόστρωμα με αυτό.
 • Προσθέστε οι ίδιοι άζωτο στο θρεπτικό διάλυμα χρησιμοποιώντας ουρία, αιματάλευρο, υδαρή κοπριά ή κάποιο ειδικό «μονοθρεπτικό» προϊόν.
 • Ψεκάστε την κάτω πλευρά των φύλλων με διάλυμα αζώτου. Καλύτερα να το κάνετε στο τέλος της ημέρας, ακριβώς πριν σβήσουν τα φώτα. Προσέξτε μην προκαλέσετε έγκαυμα.
Ετικέτες :