Είναι απαραίτητο σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με μεταφορά νερού και με άνοιγμα και κλείσιμο των στομάτων. Το κάλιο συμβάλλει στην ευρωστία και την ποιότητα του φυτού και ελέγχει πάρα πολλές διαδικασίες, όπως τη σύνθεση υδατανθράκων.

Λίγα λόγια για το κάλιο

Τι είναι και σε τι χρειάζεται
Το κάλιο συντελεί στην ευρωστία και την ποιότητα του φυτού.
Ελέγχει πάρα πολλές διαδικασίες, όπως τη σύνθεση υδατανθράκων.
Τι βλέπετε
Νέκρωση της περιφέρειας των φύλλων.
Τι μπορείτε να κάνετε
Σε περίπτωση που η EC στο υπόστρωμα ή το φυτόχωμα είναι υψηλή, μπορείτε να το ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
Προσθέστε οι ίδιοι κάλιο.
Image
Potassium deficiency guide

Συμπτώματα τροφοπενίας

Όταν υπάρχει έλλειψη καλίου, μειώνεται η εξάτμιση. Μια από τις συνέπειες είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των φύλλων, που προκαλεί εγκαύματα. Αυτό συμβαίνει κυρίως στην περιφέρεια των φύλλων, όπου συνήθως γίνεται περισσότερη εξάτμιση.

Εξέλιξη τροφοπενίας

 • Οι μύτες των νεαρών φύλλων αποκτούν φαιό περίγραμμα.
 • Τα φύλλα κιτρινίζουν από την περιφέρεια προς τις νευρώσεις και εμφανίζονται νεκρωτικές κηλίδες στο χρώμα της σκουριάς.
 • Οι μύτες των φύλλων συστρέφονται έντονα και μεγάλα τμήματα των φύλλων αρχίζουν να σαπίζουν. Τα φύλλα συνεχίζουν να συστρέφονται και τελικά πέφτουν.
 • Η ακραία έλλειψη οδηγεί σε καχεκτικά, ασθενικά φυτά με πολύ περιορισμένη ανθοφορία.

Αιτίες τροφοπενίας

 • Υπερβολικά λίγο ή ακατάλληλο λίπασμα.
 • Καλλιέργεια σε φυτοχώματα που κατακρατούν το κάλιο.
 • Περίσσεια νατρίου (μαγειρικό αλάτι) στο περιβάλλον των ριζών. Το νάτριο επιβραδύνει την πρόσληψη καλίου.
Image
Potassium deficiency guide

Λύσεις για την τροφοπενία

 • Σε περίπτωση που η EC στο υπόστρωμα ή το φυτόχωμα είναι υψηλή, μπορείτε να το ξεπλύνετε με νερό.
 • Προσθέστε κάλιο οι ίδιοι σε ανόργανη μορφή: διαλύστε 5-10 γραμμάτια νιτρικού καλίου σε 10 λίτρα νερού. Σε όξινα φυτοχώματα, μπορείτε να προσθέσετε διττανθρακικό κάλιο ή υδροξείδιο του καλίου (5ml σε 10 λίτρα νερού).
 • Προσθέστε κάλιο σε οργανική μορφή: προσθέστε υδατικό διάλυμα τέφρας ξύλου, κοπριά από κότες ή υδαρή κοπριά (προσοχή μην κάψετε τις ρίζες). Ο μούστος επίσης περιέχει πολύ κάλιο.

Χρήσιμη πληροφορία

 • Το κάλιο απορροφάται γρήγορα και εύκολα από το φυτό. Σε υδροπονικά συστήματα, τα αποτελέσματα γίνονται αντιληπτά μετά από αρκετές μέρες. Δεν συνιστάται η χορήγηση συμπληρωματικού καλίου με διαφυλλική λίπανση.
 • Υπερβολική ποσότητα καλίου προκαλεί βλάβες, έλλειψη ασβεστίου και μαγνησίου, και οξίνιση του περιβάλλοντος των ριζών!
Ετικέτες :