Το μαγγάνιο είναι ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο σε όλα τα φυτά. Το μαγγάνιο δρα ως ενεργοποιητής πολλών ενζυμικών αντιδράσεων, π.χ. στη διάσπαση του νερού κατά τη φωτοσύνθεση, στη σύνθεση αμινοξέων και πρωτεϊνών και στον σχηματισμό κυτταρικών μεμβρανών και χλωροπλαστών.

Το μαγγάνιο εν γένει προσλαμβάνεται από τις ρίζες. Μόλις βρεθεί μέσα στο φυτό, δύσκολα μεταφέρεται, αν και όχι τόσο δύσκολα όσο το ασβέστιο ή ο σίδηρος, για παράδειγμα. Το πυρίτιο και το μολυβδαίνιο βελτιώνουν τη δυνατότητα μεταφοράς μαγγανίου μέσα στο φυτό.

Λίγα λόγια για το μαγγάνιο

Τι είναι και σε τι χρειάζεται
Το μέταλλο αυτό είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο που ενεργοποιεί διάφορες ενζυμικές αντιδράσεις του φυτού.
Τι βλέπετε
Κίτρινες ραβδώσεις εμφανίζονται ανάμεσα στις πλευρικές νευρώσεις του φυτού.
Τι μπορείτε να κάνετε
Χρησιμοποιήστε προϊόντα που περιέχουν ιχνοστοιχεία (Tracemix).
Image
Manganese deficiency guide

Συμπτώματα τροφοπενίας

Η έλλειψη μαγγανίου προκαλεί διάφορες αλλαγές στη φυσιολογία του φυτού εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής πρωτεϊνών. Μια από τις συνέπειες είναι η μειωμένη αφομοίωση αζώτου από το φυτό, που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα νιτρικών αλάτων. Επιπλέον, επιβραδύνονται πολλές χημικές αντιδράσεις στα φυτικά κύτταρα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση οργανικών οξέων.

Εξέλιξη τροφοπενίας

Η διαδικασία σε χρονολογική σειρά:

  • Εμφανίζονται κίτρινες ραβδώσεις ανάμεσα στις πλευρικές νευρώσεις του φύλλου, στα μεγαλύτερα φύλλα στο πάνω μέρος του φυτού.
  • Η μεσονεύρια χλώρωση εξαπλώνεται σε όλο το φύλλο και μπορεί να σχηματιστούν μικρές καστανοκίτρινες νεκρωτικές κηλίδες.
  • Το αποτέλεσμα είναι μικρότερα φυτά (-10%) με ελάχιστη παραγωγή ανθέων και καρπών.
Image
Manganese deficiency guide

Αιτίες τροφοπενίας

Στην πράξη η συνηθέστερη αιτία είναι πολύ υψηλό pH στο υπόστρωμα. Όπως και ο σίδηρος, έτσι και το μαγγάνιο διαλύεται εύκολα σε υπόστρωμα με χαμηλό pH. Αν το pH είναι υπερβολικά χαμηλό, υπάρχει κίνδυνος περίσσειας μαγγανίου. Σε υψηλές τιμές pH το μαγγάνιο κατακρημνίζεται σε οξείδιο του μαγγανίου (MnO2), το οποίο δεν απορροφάται από το φυτό, άρα μπορεί να προκληθεί έλλειψη.

Λύσεις για την τροφοπενία

  • Ελέγξτε το pH του μέσου ανάπτυξης μόλις αντιληφθείτε τα πρώτα συμπτώματα. Υψηλές τιμές pH σημαίνουν ότι υπάρχει λιγότερο μαγγάνιο διαθέσιμο στο φυτό. Χαμηλώνοντας το pH του θρεπτικού μέσου στο ελάχιστο δυνατό με CANNA pH-, το pH του μέσου ανάπτυξης μπορεί να πέσει στο 5,0-5,5.
  • Η χαμηλή θερμοκρασία του υποστρώματος μπορεί να γίνει αιτία μειωμένης απορρόφησης μαγγανίου. Αν αντιληφθείτε έλλειψη, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι αρκετά υψηλή (20-25°C) στη διάρκεια της ημέρας.
  • Η χρήση προϊόντων που περιέχουν ιχνοστοιχεία (Tracemix) μπορεί επίσης να βοηθήσει. Η έλλειψη μαγγανίου καθαυτή συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα. Για να διευκολυνθεί η μεταφορά του μαγγανίου μέσα στο φυτό, χρειάζεται μολυβδαίνιο. Επομένως το πρόβλημα μπορεί να είναι η έλλειψη μολυβδαινίου. Τα υψηλά επίπεδα φωσφόρου επίσης μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη διαθεσιμότητα ιχνοστοιχείων όπως είναι ο ψευδάργυρος, ο χαλκός και (φυσικά) το μαγγάνιο. Η CANNA συνιστά να χρησιμοποιείτε ένα μείγμα όλων των απαραίτητων ιχνοστοιχείων. Τα ιχνοστοιχεία μπορούν να χορηγηθούν στο φυτό τόσο με τη θρέψη όσο και με ψεκασμό των φύλλων. Να ψεκάζετε το φυτό στο τέλος της ημέρας και, αμέσως μετά, να το ψεκάζετε με νερό για να αποφύγετε εγκαύματα.

Περίσσεια μαγγανίου!

Σε υψηλές συγκεντρώσεις το μαγγάνιο κατακρημνίζεται σε διοξείδιο του μαγγανίου (MnO2), το οποίο προκαλεί καστανοκίτρινες κηλίδες στα φύλλα. Αρχικά εμφανίζονται μικρές κηλίδες κατά μήκος των κύριων και πλευρικών νευρώσεων του φύλλου και στη συνέχεια οι κηλίδες εξαπλώνονται. Η περίσσεια μαγγανίου μπορεί να οφείλεται σε χαμηλό pH του υποστρώματος (<5,0) που μπορεί να διορθωθεί με CANNA pH+. Η έλλειψη οξυγόνου στο περιβάλλον των ριζών μπορεί επίσης να προκαλέσει περίσσεια μαγγανίου. Άλλη αιτία μπορεί να είναι το υπερβολικά υγρό υπόστρωμα.

Ετικέτες :