CANNA HYDRO

CANNA HYDROΤο CANNA HYDRO είναι θρεπτικό διάλυμα για την καλλιέργεια φυτών σε συστήματα όπου το νερό της αποστράγγισης δεν επιστρέφει στη δεξαμενή θρεπτικών αλλά απομακρύνεται. Ένα πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι ότι χορηγούνται νέα θρεπτικά στα φυτά με κάθε τροφοδοσία. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ασθενειών. Επίσης, τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αυτά είναι κατά κύριο λόγο αδρανή. Αυτό σημαίνει ότι ούτε προσθέτουν θρεπτικά συστατικά στο διάλυμα ούτε αφαιρούν, επομένως επιτρέπουν την ακρίβεια στην καλλιέργεια.

Τα συστήματα αυτά ονομάζονται ανοιχτά υδροπονικά συστήματα. Το CANNA HYDRO είναι το θρεπτικό διάλυμα που χρησιμοποιείται περισσότερο στα συστήματα αυτά.

Πλεονεκτήματα του CANNA HYDRO

hydro_advantages_content_1
  • Με το CANNA HYDRO καλλιεργείτε με ακρίβεια.
  • Τα θρεπτικά διαλύματα HYDRO δεν περιέχουν επιβλαβή έκδοχα.
  • Το CANNA HYDRO έχει δύο τύπους, για σκληρό και για μαλακό νερό.

Οδηγός καλλιέργειας

Συμβουλή Μουσκέψτε τον πετροβάμβακα πριν τη χρήση

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πετροβάμβακα χωρίς προετοιμασία! Έχει πολύ υψηλό pH. Πάντα να μουσκεύετε τον πετροβάμβακα πριν την πρώτη χρήση. Μουσκέψτε σε νερό ή θρεπτικό μείγμα με το pH ρυθμισμένο στο 5 και με EC γύρω στο 1,3. Εκτός από τη διόρθωση του pH και της EC, η προκαταρκτική διαβροχή εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του θρεπτικού διαλύματος σε όλη την πλάκα.

HYDRO InfoPaper

HYDRO InfoPaper

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το CANNA HYDRO; Σε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο σάς εξηγούμε όλα όσα θέλετε να μάθετε για την καλλιέργεια φυτών σε ανοιχτά υδροπονικά συστήματα με αδρανή υποστρώματα.