Το CANNA Aqua Clay Pebbles παρασκευάζεται από ειδικούς τύπους αργίλου με χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλυτά άλατα. Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για χρήση σε κλειστά υδροπονικά συστήματα καλλιέργειας.

  Πλεονεκτήματα του CANNA Aqua Clay Pebbles

  • Το CANNA Aqua Clay Pebbles είναι πολύ πορώδες, με υψηλή περιεκτικότητα αέρα, ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη γερών ριζών με καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Γερές ρίζες ίσον μεγαλύτερη απόδοση.
  • Το Aqua Clay Pebbles είναι ανόργανο, έχει ουδέτερο pH, είναι απαλλαγμένο από μύκητες και δεν αποσυντίθεται.

  Το CANNA Aqua Clay Pebbles σάς δίνει τη βάση για άριστη ανάπτυξη και άνθιση. Προσφέρει τη μεγαλύτερη απόδοση όταν χρησιμοποιείται μαζί με τα θρεπτικά μέσα CANNA Aqua Vega και Aqua Flores.

  Το CANNA Aqua Clay Pebbles είναι κατάλληλο για όλα τα κλειστά υδροπονικά συστήματα.

  Πρώτα ξεπλύνετε το Aqua Clay Pebbles με νερό για να απομακρύνετε τυχόν σκόνη και σωματίδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έμφραξη στο σύστημα άρδευσης.

  Το Aqua Clay Pebbles μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βελτίωση της αποστράγγισης του φυτοχώματος. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε ένα στρώμα Aqua Clay Pebbles βάθους 4 cm πριν βάλετε το φυτόχωμα στο δοχείο.

  • Η πλαστική συσκευασία ανακυκλώνεται.
  • Περιέχει 20 L ή 45 L
  Additional info

  Πρόσθετες πληροφορίες

  Image
  CANNA Aqua Clay Pebbles
  Διαθέσιμη σε
  50L
  Image
  Product info