Πλεονεκτήματα του CANNA HYDRO

Το CANNA HYDRO είναι το καλύτερο θρεπτικό διάλυμα για καλλιέργεια σε αδρανή υποστρώματα όπως ο πετροβάμβακας. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε ανοιχτά υδροπονικά συστήματα, όπου το νερό της αποστράγγισης απομακρύνεται και δεν επαναχρησιμοποιείται.

Αν καλλιεργείτε σε ανοιχτό σύστημα, χρειάζεστε ένα θρεπτικό που να καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες αυτής της καλλιεργητικής μεθόδου. Τα υποστρώματα στα ανοιχτά συστήματα είναι συνήθως αδρανή, δηλαδή δεν προσθέτουν ούτε αφαιρούν θρεπτικά συστατικά από το θρεπτικό διάλυμα. Έτσι όλα τα θρεπτικά θα πρέπει να βρίσκονται στο θρεπτικό διάλυμα. Η περίσσεια θρεπτικών συστατικών μπορεί να βλάψει το φυτό και επιβαρύνει το περιβάλλον. Το CANNA HYDRO έχει ισορροπημένη ποσότητα όλων των θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται τα φυτά.

Πλεονεκτήματα του CANNA HYDRO

  • Με το CANNA HYDRO καλλιεργείτε με ακρίβεια. Οι καλλιεργητές έχουν άριστο έλεγχο στα συστατικά που χορηγούν στα φυτά τους. Απαιτείται καλύτερη γνώση απ' όσο στην καλλιέργεια σε χώμα, αλλά μπορείτε να πετύχετε υψηλότερη απόδοση επειδή η απορρόφηση των θρεπτικών μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα. Έτσι μπορούν να γίνουν άμεσες προσαρμογές όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
  • Τα θρεπτικά διαλύματα HYDRO δεν περιέχουν επιβλαβή έκδοχα, επειδή αυτό θα είχε άμεση αρνητική επιρροή στην ανάπτυξη του φυτού.
  • Το CANNA HYDRO έχει δύο τύπους, για σκληρό και για μαλακό νερό. Η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη ώστε η παροχή θρεπτικών να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη και πληρέστερη. Μεταξύ άλλων, η ποιότητα του νερού επιδρά στη διαθεσιμότητα και το απόθεμα των θρεπτικών. Για παράδειγμα, το σκληρό νερό περιέχει περισσότερα διαλυμένα θρεπτικά (π.χ. μαγνήσιο και ασβέστιο) από το μαλακό νερό και χρειάζεται περισσότερο οξύ για τη ρύθμιση του pH. Αυτό με τη σειρά του επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των άλλων θρεπτικών συστατικών.

Σκληρό και μαλακό νερό: δύο τύποι θρεπτικών

Το θρεπτικό μέσο πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για ανοιχτά συστήματα, αλλά θα πρέπει να ταιριάζει και στο νερό που χρησιμοποιείτε. Γι' αυτό η CANNA δημιούργησε δύο τύπους θρεπτικών διαλυμάτων της σειράς HYDRO, για σκληρό και μαλακό νερό. Έτσι εξασφαλίζεται με ακρίβεια η παροχή της σωστής ποσότητας θρεπτικών στο ριζικό σύστημα του φυτού, ενώ ελαχιστοποιείται η ποσότητα θρεπτικών που καταλήγουν στην αποστράγγιση. Υγεία για τον καταναλωτή και προστασία για το περιβάλλον.

Γιατί υπάρχει μέρος Α και Β;

Και τα δύο θρεπτικά μέσα CANNA Hydro (CANNA Hydro Vega για τη φάση της ανάπτυξης και CANNA Hydro Flores για τη φάση της άνθισης) αποτελούνται από δύο μέρη, το μέρος Α και το μέρος Β. Ο λόγος για τα δύο χωριστά μέρη είναι ο εξής: ορισμένα από τα στοιχεία του μέρους Α αν βρεθούν μαζί με τα στοιχεία του μέρους Β δημιουργούν συσσωματώματα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προσθέσετε πρώτα το μέρος Α και μετά το μέρος Β.