Η καλλιέργεια χωρίς φυτοχώματα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον καλλιεργητή. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι ο υψηλός βαθμός ελέγχου, η αποδοτικότερη κατανάλωση νερού και η αποφυγή της σπατάλης υποστρώματος (NFT).

Το μειονέκτημα ωστόσο είναι ότι τα ανακυκλούμενα συστήματα απαιτούν περισσότερη ενασχόληση. Αυτό συμβαίνει επειδή στα ανακυκλούμενα συστήματα μπορεί να συμβούν απότομες αλλαγές. Το θρεπτικό διάλυμα και η καλλιέργεια αλληλοεπηρεάζονται. Αν αργήσουμε να αντιδράσουμε ή αν κάνουμε λάθος, θα έχουμε άμεσες αρνητικές συνέπειες.

Χρήση ανακυκλούμενων συστημάτων

Συγκριτικά με την καλλιέργεια σε υποστρώματα που περιέχουν θρεπτικά και νερό, όπως είναι το φυτόχωμα ή ο κοκοφοίνικας, τα ανακυκλούμενα συστήματα απαιτούν στενότερη παρακολούθηση του θρεπτικού διαλύματος και των φυτών. Όταν το υπόστρωμα καλλιέργειας περιέχει ελάχιστα έως καθόλου θρεπτικά, οι αλλαγές του θρεπτικού διαλύματος έχουν άμεσο αντίκτυπο.

Τα φυτά αντιδρούν στο θρεπτικό διάλυμα απίστευτα γρήγορα. Μέσα σε μία μόνο μέρα, ένα υγιές φυτό μπορεί να μαραθεί λόγω έλλειψης νερού. Συνεπώς, πρέπει να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τακτικά τα φυτά και το θρεπτικό διάλυμα.

Εννοείται ότι τα σωστά θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα για καλά αποτελέσματα. Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι σημαντικοί για την εξασφάλιση σωστής θρέψης σε ανακυκλούμενα συστήματα:

  • Σύνθεση του θρεπτικού διαλύματος
  • Περιεχόμενο δεξαμενής θρεπτικού διαλύματος
  • Οξύτητα θρεπτικού διαλύματος (pH)
  • Πυκνότητα θρεπτικού διαλύματος (EC)
  • Θερμοκρασία (νερό και αέρας)
  • Ποιότητα νερού

Απόθεμα θρεπτικού διαλύματος

Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το απόθεμα θρεπτικού διαλύματος στα ανακυκλούμενα συστήματα και να το ανανεώνετε όποτε χρειάζεται.

Είναι απαραίτητο για να αποφύγετε ελλείψεις και συσσώρευση αλάτων.

Η συχνότητα ανανέωσης του διαλύματος εξαρτάται από το πόσο εντατική είναι η καλλιέργεια και από το μέγεθος του αποθέματος. Το απόθεμα θρεπτικού διαλύματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 λίτρα ανά φυτό. Όσο περισσότερο θρεπτικό διάλυμα είναι διαθέσιμο στα φυτά, τόσο μικρότερες θα είναι τυχόν διακυμάνσεις του pH και της EC.

Υπό κανονικές συνθήκες το θρεπτικό διάλυμα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 7-14 μέρες. Αν το διάλυμα δεν ανανεωθεί εγκαίρως, η επιθυμητή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων θα διαταραχτεί σοβαρά.

Et ceci peut se produire sans que l’EC ne monte! Les éléments nutritifs tels que l’azote et le phosphate seront les premiers à être épuisés pouvant ainsi provoquer des carences. Ces carences sont visibles sur les grandes feuilles qui passent au jaune (carence en azote) ou qui ont des taches violettes (carence en phosphate). L’accumulation de sodium et de chlorure provoque un ralentissement de la croissance.

Πρώτα θα συσσωρευτούν θρεπτικά στοιχεία όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, θείο, νάτριο και χλώριο. Αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς να επηρεαστεί η EC! Το άζωτο και ο φωσφόρος θα εξαντληθούν πρώτα, προκαλώντας ελλείψεις. Οι ελλείψεις φαίνονται στα μεγαλύτερα φύλλα, που μπορεί να κιτρινίσουν τελείως (έλλειψη αζώτου) ή να εμφανίσουν ιώδεις κηλίδες (έλλειψη φωσφόρου). Η συσσώρευση νατρίου και χλωρίου θα επιβραδύνει την αύξηση. Ανάμεσα στις ημέρες ανανέωσης, πρέπει να συμπληρώνετε τακτικά το απόθεμα θρεπτικού διαλύματος έως το αρχικό του επίπεδο.

Image
Using recirculating systems
Στο Νίμπιν της Αυστραλίας, βάτραχοι ζουν στη δεξαμενή θρεπτικών.

Αρχίστε να συμπληρώνετε όταν έχει χρησιμοποιηθεί το 25-50% του θρεπτικού διαλύματος. Είναι καλύτερα να προσθέσετε ένα διάλυμα με περίπου τη μισή συγκέντρωση από το αρχικό θρεπτικό διάλυμα. Σε συνθήκες όπου η εξάτμιση αποτελεί πρόβλημα, είναι προτιμότερο να συμπληρώνετε το απόθεμα με νερό.

Αυτό συμβαίνει, λόγου χάρη, όταν έχουμε υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή υγρασία. Με τον τρόπο αυτό η εξάτμιση συνεχίζεται χωρίς να αυξηθεί η EC του θρεπτικού διαλύματος.

Δεδομένου ότι το θρεπτικό διάλυμα πρέπει να ανανεώνεται τακτικά, αυτό το σύστημα δεν είναι απόλυτα κλειστό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα αντίστροφης ώσμωσης για την απομάκρυνση συσσωρευμένων αλάτων όπως νάτριο και χλώριο, ώστε να μη χρειάζεται τόσο συχνή ανανέωση του θρεπτικού διαλύματος.

Ετικέτες :