Στα ανακυκλούμενα συστήματα, η τιμή του pH μπορεί να κυμαίνεται περισσότερο απ' όσο στα συστήματα πλήρωσης και απορροής. Το ίδιο ισχύει και για την τιμή της EC. Καλό είναι λοιπόν να ελέγχετε τακτικά τα επίπεδα της EC και του pH. Όμως... Τα θρεπτικά μέσα AQUA είναι ισορροπημένα έτσι ώστε να μη χρειάζεται να ρυθμίσετε το pH.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Ένας μετρητής της EC μπορεί να μετρήσει τη συγκέντρωση των διαλυμένων αλάτων καθώς επίσης και τον συνολικό όγκο των διαλυμένων θρεπτικών στοιχείων. Στα ανακυκλούμενα συστήματα, η μέτρηση δεν είναι 100% αξιόπιστη. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα θρεπτικά στοιχεία έχουν συσσωρευτεί στο θρεπτικό διάλυμα­, ενώ άλλα έχουν αραιώσει.

Συνιστάται να ξεκινάτε με EC κατά 0,8-1,0 υψηλότερη από την EC της παροχής νερού και να την αυξάνετε σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες σας, φτάνοντας το πολύ έως 1,3-1,7 πάνω από την EC της παροχής νερού. Ελέγχετε τακτικά τα επίπεδα pH και EC του θρεπτικού διαλύματος και παρατηρείτε τα φυτά, ώστε να μπορείτε να κάνετε τις σωστές παρεμβάσεις τη σωστή στιγμή (αν χρειάζεται). Τιμές pH από 5,2 έως 6,2 είναι άψογες. (Δείτε το διάγραμμα «Διακύμανση pH με θρεπτικό AQUA».)

Μην ενεργείτε βιαστικά!

Οξύτητα

Σταθερές τιμές pH

Οι σταθερές τιμές pH είναι σημαντικές για βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας των θρεπτικών στα φυτά. Συγκρίνοντας τα ανοιχτά με τα ανακυκλούμενα συστήματα καλλιέργειας, βλέπουμε ότι οι τιμές του pH στα δεύτερα έχουν μεγαλύτερη διακύμανση κι επομένως χρειάζεται στενότερη παρακολούθηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα άχρηστα προϊόντα από τις ρίζες επηρεάζουν άμεσα το pH του θρεπτικού διαλύματος. Η επιρροή αυτή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, την κατάστασή τους, τη σύσταση του θρεπτικού διαλύματος και την παροχή νερού.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Κατά τη φάση ανάπτυξης τα φυτά τείνουν να ανεβάζουν το pH του θρεπτικού διαλύματος. Αυτό συμβαίνει επειδή στο στάδιο αυτό οι ρίζες εκκρίνουν σχετικά μεγάλες ποσότητες στοιχείων που αυξάνουν το pH. Κατά τη φάση άνθισης συμβαίνει το αντίθετο: οι ρίζες παράγουν όξινες εκκρίσεις, μειώνοντας έτσι το pH του θρεπτικού διαλύματος.

Η σύσταση του θρεπτικού διαλύματος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό κατά πόσον οι εκκρίσεις των ριζών θα είναι κυρίως αλκαλικές ή όξινες. Χρησιμοποιώντας διαφορετικό θρεπτικό διάλυμα, προσαρμοσμένο στις διάφορες φάσεις της καλλιέργειας (βλαστική και αναπαραγωγική), εξασφαλίζετε ότι το pH παραμένει όσο το δυνατόν πιο σταθερό.

Ιχνοστοιχεία

Τα ιχνοστοιχεία που βρίσκονται στο νερό επίσης επηρεάζουν το pH κατά την καλλιέργεια. Σε περιοχές με σκληρό νερό (υψηλή περιεκτικότητα διττανθρακικών) το pH του θρεπτικού διαλύματος έχει την τάση να αυξάνεται μετά την παρασκευή του διαλύματος και τη ρύθμιση του pH. Ρυθμίζοντας το pH του θρεπτικού διαλύματος σε χαμηλότερη τιμή (5,2-5,3), εξουδετερώνονται περισσότερα διττανθρακικά και το pH έχει λιγότερη τάση αύξησης. Σε περιοχές με μαλακό ή αφαλατωμένο νερό, που έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε διττανθρακικά, είναι πιο πιθανό να πέσει η τιμή του pH. Αυτό συμβαίνει επειδή το μαλακό νερό έχει μικρότερη ικανότητα ρύθμισης του pH από το σκληρό νερό. Για τον λόγο αυτό σε περιοχές με μαλακό ή αφαλατωμένο νερό τα θρεπτικά διαλύματα πρέπει να παρασκευάζονται με υψηλότερο pH (5,8-6,2).

Αν το pH είναι πολύ χαμηλό, ορισμένα θρεπτικά στοιχεία όπως ο σίδηρος και το μαγγάνιο, καθώς και το τοξικό στοιχείο αργίλιο, διαλύονται πιο εύκολα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα λόγω υπερβολικής διαθεσιμότητας θρεπτικών. Αν το pH πέσει πολύ χαμηλά, καλό είναι να το ανεβάσετε χρησιμοποιώντας ένα καυστικό προϊόν που περιέχει διττανθρακικά. Με τον τρόπο αυτό δεν αυξάνετε μόνο το pH, αλλά και τον ρυθμιστή pH του διαλύματος.

Διακύμανση του pH με θρεπτικό AQUA

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Τα φυτά μπορούν να επηρεάσουν ενεργά ­το pH του θρεπτικού διαλύματος. Αν η πρόσληψη θρεπτικών διαταραχτεί λόγω προσβολής από παθογόνο, π.χ. από μύκητα, το pH του θρεπτικού διαλύματος μπορεί να πέσει κάτω από το 3. Άλλη περίπτωση είναι η έλλειψη σιδήρου, όπου τα φυτά μειώνουν ενεργά το pH ώστε να καταστεί διαθέσιμος ­ο σίδηρος. Για τον λόγο αυτό δεν συνιστάται να έχετε διαρκώς την ίδια τιμή pH. Με ένα καλό θρεπτικό διάλυμα και με pH μεταξύ 5,2 και 6,2 δεν θα έχετε προβλήματα με τα θρεπτικά. Αν το pH είναι χαμηλότερο του 5,0 ή υψηλότερο του 6,4 για μερικές μέρες, συνιστάται να το ρυθμίζετε επιτόπου ή να αλλάζετε τη σύσταση του θρεπτικού μέσου.

Αν χρησιμοποιείτε CANNA Aqua Vega και το pH πέσει πολύ χαμηλά στη διάρκεια του κύκλου 12 ωρών, συνιστάται να περάσετε σε CANNA Aqua Flores (το Flores είναι λιγότερο όξινο, και είναι σημαντικό να έχουν τα φυτά το καλύτερο δυνατό θρεπτικό για την άνθιση). Αν το pH είναι πολύ χαμηλό, αυξήστε το με CANNA pH+ (Pro).

pH και διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Σταθερό pH

Στο CANNA AQUA κάναμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ότι το pH του θρεπτικού διαλύματος παραμένει όσο το δυνατόν πιο σταθερό χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα του διαλύματος.

Σε δοκιμές όπου μετρούσαμε το pH και την EC καθημερινά και κάναμε πλήρη ανάλυση των θρεπτικών κάθε εβδομάδα, διαπιστώσαμε ότι το pH κυμαινόταν μεταξύ 5,2 και 6,2 σε όλη τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας (εκτός από τις πρώτες λίγες μέρες). Δεν χρειάστηκε καθόλου διόρθωση του pH.

Ετικέτες :