Εξαιτίας του υψηλού κόστους των θρεπτικών και της πολυπλοκότητας των υδροπονικών συστημάτων, όλο και περισσότεροι καλλιεργητές στρέφονται στο CANNA COCO για τις προσωπικές τους ανάγκες. Ένας ευχαριστημένος πελάτης δήλωσε: «Αν και πέτυχα ήδη μερικές σοδειές, οφείλω να πω ειλικρινά ότι εξακολουθώ να μην έχω ιδέα από καλλιέργεια. Με το φυτόχωμα όλα πήγαιναν πάντοτε στραβά. Τη μια το νερό ήταν πολύ, την άλλη ήταν λίγο. Όλα αυτά όμως είναι πια παρελθόν από τότε που χρησιμοποιώ CANNA COCO. Είμαι το τέλειο παράδειγμα ότι ο κοκοφοίνικας κάνει για όλους.»

6-10% μεγαλύτερη απόδοση!

Εκτός από το νερό, ο αέρας είναι επίσης απαραίτητος στο ριζικό σύστημα των φυτών. Έρευνες σε πολλούς τύπους μέσων καλλιέργειας έδειξαν ότι περισσότερος αέρας οδηγεί σε ταχύτερη και εντονότερη ανάπτυξη ριζών, 6-10% μεγαλύτερη απόδοση και λιγότερη χρήση λιπασμάτων. Η ταχύτερη και εντονότερη ανάπτυξη ριζών σημαίνει καλύτερη πρόσληψη νερού και θρεπτικών που καλύπτουν τις ανάγκες του φυτού. Ένας τρόπος να πετύχουμε μεγαλύτερη περιεκτικότητα αέρα στο υπόστρωμα είναι να ποτίζουμε λιγότερο συχνά. Προσλαμβάνεται περισσότερο νερό από το υπόστρωμα, το ριζικό σύστημα γίνεται πιο εύρωστο και ο κορεσμός υγρασίας λιγότερο συχνός. Οι δοκιμές έδειξαν ότι με στάγδην άρδευση μόνο μία φορά την ημέρα έχουμε 3% περισσότερο αέρα στο υπόστρωμα. Ποτίζετε λιγότερο με CANNA COCO.

Λιγότερη ανάπτυξη εξαιτίας του κορεσμού σε νερό

Image
Using CANNA COCO

Το CANNA COCO αποτελείται από χιλιάδες μικροσκοπικούς τριχοειδείς σπόγγους που συγκρατούν σχεδόν το 1000% του βάρους τους σε νερό. Συνεπώς ο κοκοφοίνικας έχει τεράστιο απόθεμα νερού και θρεπτικών. Συνιστάται στον καλλιεργητή να διατηρεί το υπόστρωμα λίγο στεγνό και οπωσδήποτε όχι πολύ υγρό. Οι υγρές συνθήκες αποτελούν ιδανική βάση για παθογόνους μύκητες όπως το πύθιο. Ένα πιο ξηρό υπόστρωμα αφήνει περισσότερο αέρα να περάσει στις ρίζες, διεγείροντας την ενεργό απορρόφηση νερού και θρεπτικών.

Το αποτέλεσμα είναι ταχύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη απόδοση. Πολύ σημαντική είναι και η σωστή χρονική στιγμή. Όταν ο κοκοφοίνικας είναι πολύ υγρός, μειώστε ή διακόψτε το πότισμα έως ότου στεγνώσει και μετά αρχίστε να ποτίζετε πάλι κανονικά. Ελέγχετε την υγρασία του κοκοφοίνικα με το χέρι ή σηκώνοντας τη γλάστρα ή την πλάκα για να δείτε το βάρος. Ένας εμπειρικός κανόνας για πότισμα πλήρως ανεπτυγμένων φυτών είναι 4-6 λίτρα ανά m2 την ημέρα. Μειώνοντας τη συχνότητα του ποτίσματος και αυξάνοντας την πυκνότητα των θρεπτικών ανά πότισμα, αξιοποιείτε καλύτερα το διαθέσιμο νερό και τα θρεπτικά. Έτσι βελτιώνεται και η αποστράγγιση.

Η συχνότητα ποτίσματος εξαρτάται από την εξάτμιση και την παροχή νερού στον κοκοφοίνικα. Ένας συνηθισμένος κανόνας είναι ότι τις πρώτες λίγες εβδομάδες αρκεί ένα πότισμα την ημέρα υπό κανονικές συνθήκες. Ύστερα αυξάνουμε στις 2 φορές την ημέρα, 2 ώρες αφού ανάψουν οι λάμπες και 2 ώρες πριν σβήσουν ξανά. Να θυμάστε πάντα ότι με μικρό όγκο ρίζας ανά φυτό (μικρές γλάστρες ή πολλά φυτά σε κάθε πλάκα) ο κοκοφοίνικας στεγνώνει γρήγορα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ποτίζουμε πιο συχνά αυτά τα φυτά.

Μέθοδος μέτρησης για COCO

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος μέτρησης του επιπέδου θρεπτικών στον κοκοφοίνικα είναι η κατ’ όγκο αραίωση 1:1,5. Η EC και το pH στο περιβάλλον των ριζών μπορούν να προσδιοριστούν με αυτή τη μέθοδο. Το pH και η EC του νερού αποστράγγισης εν γένει αποκλίνουν τις τιμές που επικρατούν στις ρίζες, καθώς ο κοκοφοίνικας μπορεί να κατακρατήσει και να απελευθερώσει στοιχεία.

  1. Πάρτε ένα δείγμα CANNA COCO από τις πλάκες ή τις γλάστρες (εικόνα 1). Μπορείτε να το κάνετε με δειγματολήπτη εδάφους ή με φτυαράκι. Για να πάρετε αντιπροσωπευτικό δείγμα πρέπει να συλλέξετε κοκοφοίνικα από όσο περισσότερα σημεία μπορείτε.
  2. Τοποθετήστε το δείγμα σε μια λεκάνη και βεβαιωθείτε ότι περιέχει αρκετή υγρασία. Αν εμφανίζεται υγρασία ανάμεσα στα δάχτυλά σας όταν πιέζετε τον κοκοφοίνικα, τότε έχει αρκετή υγρασία (εικόνα 2). Προσθέστε απιονισμένο νερό αν χρειάζεται και ανακατέψτε.
  3. Πάρτε ένα δοσομετρικό κύπελλο 250ml και βάλτε μέσα 150 ml απιονισμένου νερού. Προσθέστε κοκοφοίνικα έως τα 250ml (εικόνα 3). Ανακατέψτε καλά και αφήστε το να κατακαθίσει για τουλάχιστον δύο ώρες.
  4. Ανακατέψτε πάλι και μετρήστε την τιμή του pH.
  5. Φιλτράρετε το υλικό και μετρήστε την EC.
Image
Using CANNA COCO

Μπορεί να γίνει ανάλυση 1:1,5 κατά προτίμηση μετά από 3 με 4 εβδομάδες. Οι επιθυμητές τιμές της EC είναι από 1,1 έως 1,3 και του pH από 5,5 έως 6,2. Υπερβολικά υψηλές τιμές EC αυξάνουν τον κίνδυνο για έγκαυμα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαύματος, μπορείτε να ξεπλύνετε τον κοκοφοίνικα με όξινο νερό (pH 5,8 οξίνιση με CANNA pH- Grow).

Ζημιές

Σε περίπτωση που η καλλιέργεια υποστεί ζημιά από σκληρό νερό μπορείτε να συνδυάσετε το CANNA PK13/14 με τα θρεπτικά CANNA COCO. Ωστόσο, αν το νερό της παροχής είναι πολύ σκληρό, ο συνδυασμός αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Το πολύ σκληρό νερό περιέχει μεγάλη ποσότητα ασβεστίου και χρειάζεται σχετικά πολύ οξύ για να ρυθμιστεί το pH. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη περιεκτικότητα του νερού σε διττανθρακικά. Όταν χρησιμοποιούμε PK 13/14 υπό παρόμοιες συνθήκες, αυξάνεται ο κίνδυνος κατακρημνίσεων στη δεξαμενή νερού και μπορεί να βουλώσουν οι σταλάκτες. Αν έχετε πολύ σκληρό νερό άρδευσης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε pH– Grow (νιτρικό οξύ) αντί για CANNA pH-bloom (φωσφορικό οξύ) για ρύθμιση του pH.

Ετικέτες :