• Το Terra Vega εξασφαλίζει εύρωστα φυτά με μεγάλους βλαστούς και πλούσιο ριζικό σύστημα. Αυτό είναι σημαντικό για υγιή ανάπτυξη και υψηλή απόδοση.
  • Εύκολο στη χρήση, διαλύεται άμεσα.
  • Το Terra Vega εγγυάται πλήρη απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών από την αρχή της καλλιέργειας. Αυτό συμβαίνει επειδή το Terra Vega είναι πλούσιο σε αζωτούχες ενώσεις που μπορούν να απορροφηθούν άμεσα, πολύτιμες χηλικές ενώσεις σιδήρου καθώς και ιχνοστοιχεία
  • Το Terra Vega είναι κατάλληλο για χρήση με διάφορους τύπους φυτοχωμάτων, όπως είναι τα προλιπασμένα φυτοχώματα ή τα φυτοχώματα που είναι φτωχά σε θρεπτικά ή έχουν επαναχρησιμοποιηθεί.
  Additional info

  Πρόσθετες πληροφορίες

  Image
  CANNA Terra Vega
  Διαθέσιμη σε
  500ML
  1L
  5L
  10L
  Image
  Product info