CANNA Terra Flores

Το CANNA Terra Flores είναι ένα πλήρες θρεπτικό διάλυμα για τη φάση ανθοφορίας των φυτών. Σχεδιάστηκε ειδικά για καλλιέργεια σε δοχεία και φυτοχώματα. Το Terra Flores διεγείρει την καρποφορία και παρέχει σε κάθε φυτό τα απαραίτητα συστατικά για τη χαρακτηριστική του γεύση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο.

Πλεονεκτήματα του CANNA Terra Flores

  • Το Terra Flores είναι εύκολο στη χρήση και διαλύεται άμεσα.
  • Το Terra Flores εμποδίζει τη δέσμευση των θρεπτικών ιόντων. Η διαθεσιμότητα και η σύσταση των θρεπτικών παίζει καίριο ρόλο κατά τη φάση ανθοφορίας του φυτού.
  • Το Terra Flores είναι ιδανικό για τη διέγερση του σχηματισμού καρπών και περιέχει όλα τα θρεπτικά που χρειάζονται τα φυτά κατά τη φάση ανθοφορίας.
  • Το Terra Flores είναι επίσης πλούσιο σε χηλικές ενώσεις και ιχνοστοιχεία, διαθέσιμα σε μορφή που απορροφάται αμέσως, γεγονός που εγγυάται πλούσια ανθοφορία.
CANNA Terra Flores