• Το Aqua Vega είναι εύκολο στη χρήση και διαλύεται άμεσα. Το θρεπτικό μέσο Aqua Vega περιέχει σταθεροποιητές του pH, επομένως το pH δεν χρειάζεται ρύθμιση.
  • Το Aqua Vega εξασφαλίζει εύρωστα φυτά με έντονη αύξηση και μεγάλη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
  • Περιέχει αζωτούχες ενώσεις που απορροφούνται άμεσα, υψηλής ποιότητας χηλικούς παράγοντες σιδήρου (EDDHA), καθώς και ιχνοστοιχεία, που εγγυώνται ιδανική έναρξη της άνθισης.

  Γιατί υπάρχει μέρος Α και Β;

  Τα θρεπτικά διαλύματα CANNA Aqua Vega αποτελούνται από δύο μέρη, το μέρος Α και το μέρος Β. Ο λόγος για τα δύο χωριστά μέρη είναι ο εξής: ορισμένα από τα στοιχεία του μέρους Α αν βρεθούν μαζί με τα στοιχεία του μέρους Β δημιουργούν συσσωματώματα. Το φυτό δεν μπορεί να τα απορροφήσει. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προσθέσετε πρώτα το μέρος Α και μετά το μέρος Β.

  Additional info

  Πρόσθετες πληροφορίες

  Image
  CANNA Aqua Vega
  Διαθέσιμη σε
  1L
  5L
  10L
  Image
  Product info